Tag: ข่าวนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวถูกจำคุกในประเทศไทยจากการตรวจสอบโรงแรมนักท่องเที่ยวถูกจำคุกในประเทศไทยจากการตรวจสอบโรงแรม

ชายชาวสหรัฐต้องโทษจำคุกในประเทศไทยถึง 2 ปีหลังจากโพสต์บทวิจารณ์เชิงลบเกี่ยวกับโรงแรมที่เขาเข้าพัก