Tag: สุขภาพ

สุขภาพดี ทริคดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วนสุขภาพดี ทริคดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน

สุขภาพดี ทริคดูแลสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคอ้วน ปัญหาของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วนส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ตามมา ในปัจจุบันที่ยังมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ยังไม่มีข้อมูลสรุปแน่ชัดว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วนมีโอกาสติดเชื้อไวรัสนี้ได้มากกว่าคนทั่วไปหรือไม่ แต่ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ปกติได้ เมื่อติดเชื้อแล้วมีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงหรือมีผลข้างเคียงได้มากกว่าคนปกติ การรู้เท่าทันความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักอยู่เสมอ

สุขภาพ : ดูแลตัวเอง เมื่อเป็นหัดเยอรมันสุขภาพ : ดูแลตัวเอง เมื่อเป็นหัดเยอรมัน

Rubella, Three-day measles เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง มีอาการไข้ และผื่นขึ้นคล้ายหัด แต่มีความรุนแรงและโรคแทรกซ้อนน้อยกว่าหัด ถือเป็นโรคไม่ร้ายแรง ถ้าเกิดกับเด็กหรือผู้ใหญ่ทั่วไป มักจะหายได้เองโดยไม่มีโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง ที่สำคัญคือ ถ้าเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ในระยะ ๓ เดือนแรก อาจทำให้ทารกในครรภ์ตายหรือพิการได้

สุขภาพกับการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก “มะเร็งเต้านม”สุขภาพกับการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจาก “มะเร็งเต้านม”

มะเร็งเต้านมยังคงเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยอันดับ 1 ในผู้หญิงไทยและทั่วโลก และน่าทุกข์ใจแค่ไหน ถ้าหากเราต้องเสียหน้าอกไปให้กับมะเร็ง ทำไมเราจะต้องรอให้ตัวเองเป็นเสียก่อนแล้วจึงค่อยรักษา ทั้ง ๆ ที่สามารถป้องกันได้